naše nové dresy pro všechny kategorie

Jako nově vzniklý klub jsme na začátku v klubové pokladně neměli ani korunu. První peníze jsme dostali od našich domovských klubů SK Jedovnice a TJ Rakovec Kotvrdovice. Ještě jednou mockrát děkujeme. Další peníze jsme si snažili opatřit od sponzorů. Všem sponzorům, kteří přispěli nějakou částkou v prvním půl roce působení klubu, mockrát děkujeme.
  Každý klub má svoje klubové barvy a dresy. Bohužel finanční situace byla taková, že jsme si nemohli dovolit pořídit dresy pro všechny své kategorie. A tak jsme museli jednu sezonu dohrát v dresech starých. Některé kategorie měly dresy SK Jedovnice, jiné TJ Rakovec Kotvrdovice a některé popis neměly žádný.
  Asi po půl roce působení se zrodila myšlenka: "zkusme oslovit sponzory, kteří by se na financování dresů podíleli a udělejme jim na dresy reklamu". Myšlenka to byla velice dobrá, bohužel sehnat firmy, které by celkově zafinancovaly téměř 180 dresů, se zdála nereálná.

Ale nakonec se podařilo a náš klub může světu představit svoje nové dresy FSA Kras pro všechny kategorie. V těchto dresech začneme hrát v sezoně 2023/24.

sponzoři, kteří se podíleli na financování našich nových resů


 
Všem sponzorům, kteří našli finanční prostředky, mockrát děkujeme.
Doufáme, že kluci a holky budou dělat dobrou reklamu vašim firmám a vy firmy bude náležitě hrdi na naše děti.
DÍKY